Adgangskontroludvalg

Udvalget fører primært tilsyn med EGE’s elektroniske låsesystem på bom, værksted og klubhus og sikrer, at dette stedse er funktionsdygtigt med friske batterier og opdaterede låse.

Herudover indkøber og programmerer udvalget løbende låsebrikker til udsendelse via kassereren. Brikkerne programmeres med adgangsbetingelser, som til enhver tid fastsat af bestyrelsen.

Udvalgsformanden har adgang til Klubmoduls medlemsafsnit og sikrer i samarbejde med kassereren, at udmeldte og ekskluderede medlemmers nøglebrikker inaktiveres, og at returnerede nøglebrikker slettes og re-programmeres til ny anvendelse.

Udvalgsformanden får til opgavernes udførelse udleveret en bærbar computer med software samt nøglebrænder- og låsekoder- bokse. Disse er EGE’s ejendom, og tilbageleveres ved udtrædelse af udvalget.

Nøglebrikker mm. indkøbes hos AVL Låseservice i Køge.

Udvalget har ikke selvstændig indkøbsprokura, hvorfor alle indkøb skal forhåndsgodkendes af kassereren.

Udvalgets medlemmer er kontingentfrie jf. EGE’s vedtægter – i praksis ved at medlemmer vælges på generalforsamlingen i februar, og derefter ikke opkræves kontingent i december samme år.

Ver. 1.0

6. december 2017

Nyheder

Instagram

Loading