Rokortsystem Strøby januar 2017.

Formål:

· At skabe overblik over, hvem der er ude og ro og i hvilken kajak.

· At give en vis sikkerhed/tryghed.

Metode:

De gule personlige rokort:

Til frigivne medlemmer.

Sørg for at dit kort er udfyldt med korrekte data – dit navn, din adresse og tlf. nr.

Når du tager ud i en kajak, udfylder du kortet med dato, turens mål og forventet hjemkomst.

Kortet opbevares i et ringbind i alfabetisk orden – når man ikke er ude og ro.

De blå personlige rokort:

Til ikke-frigivne medlemmer.

Sørg for at dit kort er udfyldt med korrekte data – dit navn, din adresse og tlf. nr.

Når du tager ud i en kajak, udfylder du kortet med dato, turens mål og forventet hjemkomst.

Kortet opbevares i et ringbind i alfabetisk orden – når man ikke er ude og ro.

Klubkajakker:

Kajakkerne er forsynet med nummer eller bogstav.

På tavlen er der en lomme til hver kajak forsynet med et hvidt kajakkort.

De personlige rokort placeres under roning foran det hvide kort og viser derved, hvilken kajak der er taget.

Ved hjemkomst registreres antal km på det personlige kort og det sættes tilbage i mappen.

Private kajakker:

På den sorte tavle er der en lomme til hver kajak forsynet med et hvidt kajakkort.

Det hvide kajakkort er forsynet med kajakkens farve/farver, type og ejers navn.

De personlige rokort placeres under roning foran det hvide kort på ens egen kajak.

Ved hjemkomst registreres antal km på det personlige kort og det sættes tilbage i mappen.

De grønne rokort:

Det er muligt at tage gæster med ud og til dem har vi grønne gæstekort. Kortene udfyldes med navn, turens mål og forventet hjemkomst og placeres i lommerne efter samme regler som de personlige kort.

De røde kort:

Er en kajak skadet, beskrives skaden på et rødt kort og dette sættes op i den defekte kajaks lomme.

Findes der andet defekt udstyr fjernes dette fra containeren og lægges ved mappen med rokortene og Kajakudvalget informeres. Der må ikke ligge defekt udstyr i containeren.

For en sikkerheds skyld:

· Når man forlader klubhuset vil det være en god skik at tjekke, hvem der er ude og ro.

· Skulle du være den sidste, der forlader klubben og der stadig er gule kort i lommerne, tjek da venligst forventet hjemkomst.

· Er tiden overskredet, tjek da om kajakken er lagt på plads.

· Er kajakken på sin plads, må vi forvente, at vedkommende har glemt at lægge sit kort på plads i mappen.

· Er tiden overskredet væsentligt og er du i tvivl, så ring op på det tlf. nummer, der står på kortet og tjek om alt er ok.

· Opnår du ikke kontakt til personen – kontakt da én fra Kajakudvalget.

Ordensregler for Kajakafdelingen Strøby januar 2017.

· Nøglen til containerne skal på plads efter brug og koden til nøgleboksen skal trykkes væk.

· Redningsveste, pagajer og andet udstyr skal være på plads, når klubhuset forlades.

· For bortkomne ejendele påtager klubben sig intet ansvar.

· Efter hjemkomsten fra en tur skal kajakken og udstyr omhyggeligt rengøres, inden det lægges på plads.

· Medlemmernes ejendomsret skal strengt respekteres.

· Den sidste, der forlader klubben, er ansvarlig for, at der er slukket, lukket og låst.

· Skader på klubbens udstyr skal straks meddeles Kajakudvalget. Benyt de røde kort.