Følgende regler gælder for medlemmer af Sup/Surf-afdelingen i Bådklubben ege.
 1. Man er selv ansvarlig for at holde sig opdateret på Bådeklubben Ege og sup/Surf-afdelingens reglement og følge disse.
 2. Bådeklubben Eges bestyrelse kan ændre eller tilføje nye punkter i reglementet.
 3. Bådeklubben Ege påtager sig intet ansvar under Sup eller vindsurfing.
 4. Man er selv ansvarlig for at man kan svømme 300 meter.
 5. Man skal være fyldt 18 år for at låne udstyr. Under 18 år er det et krav at en voksen deltager.
 6. Ved lån af neopren og sup/surf-udstyr skal disse skylles af med ferskvand fra vandslange og hænge/sættes på plads.
 7. Det er et krav at du skal skrive dig på tavlen med afgang - og forventet hjemkomst med navn og telefon nr - husk at slette dig igen ved hjemkomst!
 8. Lås container og bådeklub af før afgang på vandet og læg nøglen på plads i nøgleboks samt lås klub og container efter endt brug.
 9. Benyt godkendte veste og neopren udstyr efter årstid.
 10. Sup/surfing skal altid foregå langs kysten under hensynstagelse til badende og andre både og lystfiskere.
 11. Sup og vindsurferboards skal først søsættes i vandet ved minimum knædybde af hensyn til udstyret.
 12. Afstand til bådebro og kajakbro er minimum 2 meter af hensyn til din egen sikkerhed.
 13. Tjek vejrudsigt før afgang.
 14. OBS på fare ved fralandsvind.
 15. Sup og Surf i videst muligt omfang med andre eller under tilsyn fra båd/land.
 16. 16) Hav eventuelt mobil telefon med på tur.
 17. Ved defekt neopren eller sup-/surfudstyr skal dette noteres på tavlen og meldes til formanden for Sup-/Surf-afdelingen Ege
 18. Hvis reglementet for bådeklubben Ege/Sup- /Surfafdelingen ikke bliver overholdt kan dette medføre instruktions påbud eller eksklusion af medlemskab.
 19. Kun medlemmer af Sup-/surf afdelingen må benytte sup-/surf-udstyret - undtagelse kun ved aftalte arrangementer

 

mvh. Formand for Sup/Surf adelingen Kristian 6160 3123

Nyheder

Instagram

Loading