Sponsorudvalg

Sponsorudvalget søger i aktivt samarbejde med bestyrelsen midler til udvidelse af klubbens aktiver, såsom joller, ledsagerbåde, bygninger osv. hvis indkøb ikke kan finansieres af klubbens normale indtægter fra medlemskontingenter.

Udvalget har ikke selvstændig indkøbsprokura, hvorfor alle indkøb skal forhåndsgodkendes af kassereren.

Udvalgets medlemmer er kontingentfrie jf. EGE’s vedtægter – i praksis ved at medlemmer vælges på generalforsamlingen i februar, og derefter ikke opkræves kontingent i december samme år.

Ver. 1.0

6. december 2017

Nyheder

Instagram

Loading