Pladsudvalg

Pladsudvalget varetager overordnet drift og vedligehold af anlæg og bygninger på EGE.

Herunder:

Kontrol af vejrudsigter og heraf følgende ophaling og genudsætning af bro hvis nødvendigt.

Ansvar for vedligehold og reparation af hegn samt udspredning af grus på offentlig p-plads i.h.t. EGE’s lejeaftale med Stevns Kommune.

Vedligehold og reparation af bro.

Klipning af græs og plantehegn

Vedligehold af bygninger og installationer.

Lukke for udvendig vandforsyning ved frost

Vedligehold og reparation af maskinpark

Aflæsning af Gas, El og vandmålere

Administration af bådpladser, herunder venteliste og ajourført liste over lejere.

Kontakt til bådpladslejere ved mislighold iht. Reglement for bådpladserne

Udvalget har ansvaret for og koordinerer ovenstående, og opgaverne udføres primært ved at mobilisere frivillig arbejdskraft blandt EGE’s medlemmer f.eks. gennem arbejdsdag(e), arbejdsgrupper o.l.

Udvalget har selvstændig indkøbsprokura til:

Materialer til normal vedligeholdelse og reparation af broen

Materialer til normal vedligeholdelse og reparationer på anlægget

Materialer til normal vedligeholdelse og reparationer af klubhus, værksted og øvrige bygninger

Vedligehold og reparation af EGE’s maskinpark og værktøj

Håndværkerhjælp til autorisationskrævende vedligehold på Gasfyr, el- og VVS installationer

Materialer købes på konto i hhv. XL Byggemarked og JNF Momentum i Køge

Ved større anlægs eller reparationsopgaver udenfor normal vedligeholdelse koordineres med bestyrelsen inden udgifter afholdes.

Udvalgets medlemmer er kontingentfrie jf. EGE’s vedtægter – i praksis ved at medlemmer vælges på generalforsamlingen i februar, og derefter ikke opkræves kontingent i december samme år.

Ver. 1.1

16. januar 2018

Nyheder

Instagram

Loading