Bygningsudvalg

Bygningsudvalget forventes nedsat på EGE’s ordinære generalforsamling i februar 2018, hvor Generalforsamlingen med udvalgets nedsættelse godkender påbegyndelse af nedenstående arbejde med udskiftning og udvidelse af EGE’s faciliteter til opbevaring.

Stevns Kommune har tidligere i 2017 meddelt, at værkstedbygningen på EGE IKKE er godkendt og skal lovliggøres gennem en opmåling og indsendelse af ansøgning om godkendelse.

P.g.a. behov for øget opbevaringsplads til udstyr og kajakker, tørreplads for sejl mm. har EGE imidlertid aftalt med Stevns kommune, at vi alternativt kan ansøge om byggetilladelse til at opføre nye faciliteter til erstatning for det gamle.

Bygningsudvalget skal i tæt samarbejde med bestyrelsen, pladsudvalget, kajakudvalget og ungdomsudvalget foranledige projektering og tegning af de nye faciliteter og efter godkendelse i bestyrelsen indsende ansøgning om byggetilladelse hos Stevns Kommune og herefter følge sagsbehandlingen i kommunen og i Kystinspektoratet.

Når ansøgning er indsendt skal udvalget på næste Generalforsamling præsentere projektet incl. budget for generalforsamlingen til endelig godkendelse.

Udvalget har ikke selvstændig indkøbsprokura, hvorfor alle indkøb skal forhåndsgodkendes af kassereren.

Udvalgets medlemmer er kontingentfrie jf. EGE’s vedtægter – i praksis ved at medlemmer vælges på generalforsamlingen i februar, og derefter ikke opkræves kontingent i december samme år.

Ver. 1.0

6. december 2017

Nyheder

Instagram

Loading