Festudvalg

Udvalget forestår afviklingen af EGE’s fælles årlige sociale begivenheder:

Generalforsamling

Standerhejsning

Arbejdsdag(e)

Sct. Hans (sammen med bestyrelsen)

Evt. Aktiv Sommer

Standernedhaling

Evt. fælles EGE Julefrokost

Samt herudover evt. være behjælpelige ved separat aftale udvalgene imellem, eventuelt ved afvikling af udvalgsrelaterede begivenheder som f.eks. Ungdomsudvalgets sommer- og sæsonafslutning i sejlerskolen og sociale aktiviteter i Kajakudvalget.

Udvalget har via udleveret Rema1000 debetkort selvstændig indkøbsprokura til:

Løbende indkøb af kaffe til klubhuset

Øl, vand, småkager, kringle mm. til standerhejsning, standernedhaling og Generalforsamling

Morgenbord, frokost, øl, vand, bitter og snaps til arbejdsdagen(e)

Indkøb af Harboe sodavand til brug i sejlerskolen på sejladsaftener, samt pølser, brød osv. til sejlerskolens sommer- og sæsonafslutning

Diverse effekter til husets drift, som f.eks karklude, opvaskemiddel, sukker, afkalkningsmiddel osv.

Kassebon for indkøb afleveres til kassereren via postkassen i klubhuset. Navn på indkøber påføres.

indkøb herudover forhåndsgodkendes af kassereren eller formanden.

Udvalgets medlemmer er kontingentfrie jf. EGE’s vedtægter – i praksis ved at medlemmer vælges på generalforsamlingen i februar, og derefter ikke opkræves kontingent i december samme år.

Ver. 1.1

16. januar 2018

Nyheder

Instagram

Loading