Regler for roning i kajakafdelingen                      Strøby Egede januar 2017

Formål:

· A      - at give en vis sikkerhed/tryghed

· A      - at sikre klubben et godt omdømme

Frigivelse af medlemmer betyder, at de frit kan tage en kajak og ro ud – uden ledsagelse.

Selvredning og makker-redning skal bestås inden 1/7 for at bevare frigivelsen.

Minimumskrav for medlemmer af kajakafdelingen er, at man har EPP1 eller tilsvarende.

Medlemmer kan blive frigivet af kajakafdelingens instruktører, når de har gennemført og bestået EPP2. Er medlemmer ikke frigivet, må de KUN ro sammen med frigivne medlemmer – under sikre forhold i roligt vand.

Forud for EPP2 evalueringen skal man kunne påvise at have roet minimum 75 km.

Der er kun frigivne EPP2 eller derover, der må tage ikke frigivet roere med.

Alle skal være iført godkendt redningsvest, når de er ude på vandet.

På ture skal man sikre sig, at der er fornødent sikkerhedsudstyr med.

Alle kajakker skal være gjort synkefri.

Alle klubkajakker skal være mærket med klubmærke.

Alle kajakker skal medføre spraydeck ved langtur.

Påklædning må ikke hæmme svømmefærdigheden væsentligt.

Overdreven spiritusnydelse på turene er forbudt.

Under roning i havne skal alle kajakker holde sig i højre side af sejlløbet og må på ingen måde komme i vejen for skibstrafikken.

Under roning i mørke skal alle kajakker medføre en klart lysende lygte – klar til brug. Under roning i havne eller stærkt trafikerede farvand skal der altid føres lys fra mørkets frembrud.

Inden afsejling udfyldes rokort som beskrevet i reglerne for brug af disse.

Kystlinien skal følges så nær, at roeren stadig har føling med land. Det er dog tilladt at ro over bugter og vige – ved gunstige vejrforhold - hvis turen ellers ville forlænges uforholdsmæssigt - ved fælles ture kan dette kun ske, når alle er enige om dette.

Ved optræk til uvejr, blæst eller tåge skal der straks søges land.

Der skal altid tages hensyn til vejr, vind og strøm. Særligt advares der mod længere overfarter, idet en pludselig tiltagen i vindstyrke eller drejning af vinden eller en byge meget hurtigt kan rejse en farlig sø på brede fjorde og sunde og især strømfarvande.

Der advares mod roning i mørke og koldt vand.

Husk registreringsattesten til traileren, hvis denne benyttes. Registreringsattesten ligger foran i ’Rokortmappen’. Misligholdes reglerne vil man blive indstillet til bortvisning fra klubben.