Regler for roning i Ege’s kajakafdeling                                                                                                        Strøby august 2021

Formål:

  • At give en vis sikkerhed/tryghed på vandet, og sikre klubben et godt omdømme
Minimumskrav for medlemmer af kajakafdelingen er, at man har IPP1 eller tilsvarende.

Vi opfordrer alle medlemmer på sigt at investere i:

Svømmevest – paddlefloat- pumpe og sko/støvler samt en god beklædning til kajakbrug.

Frigivelse af medlemmer betyder, at de frit kan tage en kajak og ro ud – uden ledsagelse.

For nye medlemmer med IPP2 bevis gælder, at selvredning/makkerredning skal være gennemført under tilstedeværelse af en af klubbens instruktører inden frigivelsen - og IPP2 bevis skal fremvises.

Medlemmer kan blive frigivet af kajakafdelingens instruktører, når de har gennemført og bestået IPP2. Er medlemmer ikke frigivet, anbefales de KUN at ro sammen med frigivne medlemmer – under sikre forhold i roligt vand.

Det er kun frigivne IPP2 eller derover, der må tage en ikke frigivet roer med.

Alle skal være iført godkendt svømmevest til kajakbrug, samt – pumpe, paddlefloat og mobil når de er ude på vandet, både lokalt og på ture. Dette gælder også spraydeck.

Alle kajakker skal være gjort synkefri, og være mærket med klubmærke.

Påklædning må ikke hæmme svømmefærdigheden.

Overdreven spiritusnydelse på turene er ikke tilladt.

Under roning i havne skal alle kajakker holde til i højre side af sejlløbet, og må på ingen måde komme i vejen for skibstrafikken.

Ved roning i mørke skal alle kajakker medføre en klart lysende lygte, klar til brug. Ved roning i havne eller stærkt trafikerede farvand skal der altid føres lys fra mørkets frembrud.

Inden afsejling udfyldes rokort som beskrevet i reglerne for brug af disse.

Kystlinien skal følges så nær, at roeren stadig har føling med land. Det er dog tilladt at ro over bugter og vige ved gunstige vejrforhold, hvis turen ellers ville forlænges uforholdsmæssigt. Ved fællesture kan dette kun ske, når alle er enige om det.

Ved optræk til uvejr, blæst eller tåge skal der straks søges land.

Der skal altid tages hensyn til vejr, vind og strøm. Særligt advares der mod længere overfarter, idet en pludselig tiltagen i vindstyrke eller drejning af vinden eller en byge meget hurtigt kan rejse en farlig sø på brede fjorde og sunde og især strømfarvande.

Vi opfordrer til at vi ror ud sammen, og kommer hjem sammen, med mindre andet aftales inden start. Rohastighed bør ikke være hurtigere end at alle kan følge med og finde det behageligt. Ved man på forhånd at man gerne vil ro i et højt tempo, kan dette aftales inden start, så der kan roes i to grupper med minimum to personer pr. gruppe. Dette fordi - alle skal have en god oplevelse.

Der advares mod roning i mørke og koldt vand.

Som en træning i selvredning/makkerredning, tilbyder klubben hvert år i juni en dag på vandet til dette formål. Det er frivilligt at deltage, men kan stærkt anbefales .

Husk registreringsattesten til traileren, hvis denne benyttes. Registreringsattesten ligger foran i ’Rokortmappen’.

Misligholdes reglerne vil man blive indstillet til bortvisning fra klubben.

Med venlig kajak hilsen

Kajakudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyheder

Instagram

Loading