24. april 2021    

Indbydelse til den årlige generalforsamling i EGE

Hermed indbyder bestyrelsen alle medlemmer til den årlige generalforsamling i Bådklubben EGE.

Fredag den 21. maj 2021 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne :

§8 Dagsorden.

Valg af dirigent.

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  3. Fastlæggelse af kontingent og indskud.
  4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  6. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant
  7. Valg af udvalg.
  8. Eventuelt.

På valg i år er fra bestyrelsen:

Kasserer Suzi Olsen

Næstformand Kristian Klattkowsky

Bestyrelsesmedlem Lars-Ole Hansen

Bestyrelsessuppleant Henrik Bredahl

samt

Bilagskontrollant Tina Bruun Andersen

Bilagskontrollant Mogens Jappe

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag kan ses på hjemmesiden og på opslag i klubhuset efter fristens udløb.

Pga. Corona restriktioner kan vi max. være 50 personer i klubhuset – når vi (for første gang i ”mands minde”) op på dette antal, lukkes døren for yderligere deltagere.

På bestyrelsens vegne

Stig Andersen

Formand

Nyheder

Instagram

Loading