Ungdomsudvalg

Ungdomsudvalgets primære opgave er at opfylde vedtægternes formålsparagraf : ”….. samt ved en ungdomsafdeling at vække ungdommens interesse for sejlsport”

Dette sker primært gennem afvikling af en sejlerskole, hvor der i sæsonen gives undervisning i teori og praktisk sejlads i klubbens joller, samt gennem sociale arrangementer og eventuelle samarbejder med øvrige sejlklubber i området.

Sejlerskolen skal til enhver tid afvikles i.h.t. den sikkerhedsinstruks der er udarbejdet for den af EGE’s bestyrelse, og herudover skal sikkerheden for både elever, instruktører og hjælpere til enhver tid have første prioritet.

Udvalget har selvstændig indkøbsprokura til :

Vinterklargøring af motorer til følgebåde (Rekvireres hos LH Marine i Hårlev)

Indkøb af sodavand til onsdagssejladser samt pølser mm. til sommer- og sæsonafslutning (Købes i Rema 1000 i Strøby Egede, evt. gennem festudvalget, som har indkøbskort til Rema 1000)

Andre indkøb skal forhåndsgodkendes af kassereren eller formanden.

Udvalgets medlemmer er kontingentfrie jf. EGE’s vedtægter – i praksis ved at medlemmer vælges på generalforsamlingen i februar, og derefter ikke opkræves kontingent i december samme år.

Ver. 1.1

16. januar 2018

Nyheder

Instagram

Loading